Posted in Ta'lim

Taubat

Catatan Kajian Rutin Kitab Riyadhus Shalihin Bab Taubat

Pembicara : Al – Ustadz Ahmad Tonarih Al Atsary Hafidzahullah

بسم الله الر حمن الر حيم

Hadits ke-24

dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Allah Subhanahu wa Ta’ala tertawa – merasa senang – kepada dua orang yang seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki syurga. Yang seorang itu berperang fisabilillah kemudian ia dibunuh, selanjutnya Allah menerima taubat atas orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh pula sebagai seorang syahid.” (Muttafaq ‘alaih).

 

Faedah Hadits :

 • Dalam hadits diatas yang satu berjuang dijalan Allah (yang terbunuh) sehingga disebut mujahid. Kemudian yang satu lagi bertaubat dan kelak membela agama Allah. Sehingga keduanya masuk surga.
 • Apapun yang dilakukan (dosa besar) maka harus bertaubat. Allah menerima taubat hambanya. Karena taubat adalah jalan terbaik.
 • Tidaklah boleh berputus asa dari rahmat Allah. Meski asalnya orang kafir kemudian masuk islam maka hal demikian memangkas kekufuran dan kesyirikan sebelumnya.
 • Dalam hadits diatas orang yang bertaubat asalnya adalah seorang pembunuh serta kafir. Tetapi masuk islam dan mati syahid (jaminannya surga). Mati syahid dijalan Allah menjadi penyebab masuk surga.

Manusia hendaklah bertaubat sekalipun dosanya besar karena Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa asalkan bersungguh sungguh taubat dan tidak putus asa.

Apabila dibandingkan dengan rahmat Allah yang besar, maka dosa itu sangat kecil

Question :

 1. Bagaimana muamalah dengan orang yang berkredit? Jawab : boleh. Asalkan jelas akad kreditnya tetap syari.
 2. Apabila menolong orang yang dirampok, apakah termasuk syahid? Jawab : ya.

 

wallahu ‘alam

Mesjid Asy Syuhada

Cikampek, 26 April 2015

#catatankajian

 

 

Posted in Ta'lim

Keduanya Masuk Surga

Catatan Kajian Rutin Kitab Riyadhus Shalihin Bab Taubat

Pembicara : Al – Ustadz Ahmad Tonarih Al Atsary Hafidzahullah

بسم الله الر حمن الر حيم

Hadits ke-24

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda:

“Allah Subhanahu wa Ta’ala tertawa – merasa senang – kepada dua orang yang seorang membunuh pada lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki syurga. Yang seorang itu berperang fisabilillah kemudian ia dibunuh, selanjutnya Allah menerima taubat atas orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam dan selanjutnya dibunuh pula sebagai seorang syahid.” (Muttafaq ‘alaih).

Faedah Hadits :

 • Dalam hadits diatas yang satu berjuang dijalan Allah (yang terbunuh) sehingga disebut mujahid. Kemudian yang satu lagi bertaubat dan kelak membela agama Allah. Sehingga keduanya masuk surga.
 • Apapun yang dilakukan (dosa besar) maka harus bertaubat. Allah menerima taubat hambanya. Karena taubat adalah jalan terbaik.
 • Tidaklah boleh berputus asa dari rahmat Allah. Meski asalnya orang kafir kemudian masuk islam maka hal demikian memangkas kekufuran dan kesyirikan sebelumnya.
 • Dalam hadits diatas orang yang bertaubat asalnya adalah seorang pembunuh serta kafir. Tetapi masuk islam dan mati syahid (jaminannya surga). Mati syahid dijalan Allah menjadi penyebab masuk surga.

Manusia hendaklah bertaubat sekalipun dosanya besar karena Allah Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa asalkan bersungguh sungguh taubat dan tidak putus asa.

Apabila dibandingkan dengan rahmat Allah yang besar, maka dosa itu sangat kecil

Question :

 1. Bagaimana muamalah dengan orang yang berkredit? Jawab : boleh. Asalkan jelas akad kreditnya tetap syari.
 2. Apabila menolong orang yang dirampok, apakah termasuk syahid? Jawab : ya.

wallahu ‘alam

Mesjid Asy Syuhada

Cikampek, 10 Mei 2015

#catatankajian

Posted in Ta'lim

Taubat lah dengan Sebenar Benar Taubat

Catatan Kajian Rutin Kitab Riyadhus Shalihin Bab Taubat

Pembicara : Al – Ustadz Ahmad Tonarih Al Atsary Hafidzahullah

بسم الله الر حمن الر حيم

Hadits ke-22

Dari Abu Nujaid yaitu lmran bin Hushain al Khuza’i radhiallahu ‘anhuma bahwasanya ada seorang wanita dari suku Juhainah mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam dan ia sedang dalam keadaan hamil karena perbuatan zina.

Kemudian ia berkata: “Ya Rasulullah, saya telah melakukan sesuatu perbuatan yang harus dikenakan had – hukuman – maka tegakkanlah had itu atas diriku.” Nabiullah shallallahu ‘alaihi wassalam lalu memanggil wali wanita itu lalu bersabda: “Berbuat baiklah kepada wanita ini dan apabila telah melahirkan – kandungannya, maka datanglah padaku dengan membawanya.” Wali tersebut melakukan apa yang diperintahkan. Setelah bayinya lahir – lalu beliau shallallahu ‘alaihi wassalam memerintahkan untuk memberi hukuman, wanita itu diikatlah pada pakaiannya, kemudian dirajamlah. Selanjutnya beliau shallallahu ‘alaihi wassalam mensholatkan jenazahnya.

Umar berkata pada beliau: “Mengapa engkau mensholati jenazahnya, ya Rasulullah, sedangkan ia telah berzina?” Beliau shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Ia telah bertaubat benar-benar, andaikata taubatnya itu dibagikan kepada tujuhpuluh orang dari penduduk Madinah, pasti masih mencukupi. Adakah pernah engkau menemukan seseorang yang lebih utama dari orang yang suka mendermakan jiwanya semata-mata kerana mencari keridhaan Allah ‘Azzawajalla.” (HR. Muslim).

Faedah Hadits :

 • Had (hukum rajam) tidak boleh ditegakkan bagi seseorang yang sedang hamil, kecuali jika sudah melahirkan maka tegakkanlah.
 • Wanita tersebut tidak lantas diboikot karena telah melakukan kesalahan, betapa baik hatinya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam.
 • Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam memerintahkan kepada wali wanita tersebut untuk menutupi wanita tersebut dengan kain. Meskipun menegakan hukum islam tetapi tetap tidak boleh dengan kekerasan. Hukum tetap berlaku tetapi ada kode etiknya.
 • Masyaa Allah betapa mulia akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau mensholatkannya. Karena orang yang berbuat dosa lantas bertaubat akan jauh lebih baik.
 • Hukum had (rajam bagi sesiapa yang berzina adalah peringatan keras. Jika melakukan dan ia tidak bertaubat maka ia akan disiksa di neraka (bagian daripada Azab).
 • Sesungguhnya seorang muslim itu akan terus menerus terfitnah, terus menerus lupa dan terus menerus bertaubat. Apabila melakukan dosa akan segera membersihkan dirinya dari dosa meskipun ia harus membinasakan dirinya (seperti kisah wanita dari suku Juhainah yang dirajam).
 • Sebaiknya setelah melakukan dosa segeralah bertubat.
 • Syarat taubat yang terpenting adalah adanya kemauan yang kuat (azzam).
 • Tanda kebaikan (kebahagiaan) seseorang yaitu jika diberi nikmat maka ia senantiasa bersyukur, jika diuji maka bersabar dan jika berbuat dosa maka segera ber istigfar dan bertaubat.

Hadits ke-23

Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiallahu ‘anhum bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda : “Andaikata seorang anak Adam – yakni manusia – itu memiliki selembah emas, ia tentu menginginkan memiliki dua lembah dan samasekali tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah – yaitu setelah mati – dan Allah menerima taubat kepada orang yang bertaubat.” (Muttafaq ‘alaih)

Faedah Hadits :

 • Sesungguhnya bani adam tidak akan menguasai perihal tersebut kecuali jika ia bertaubat.
 • Tercelanya orang yang mengumpulkan harta serta berangan angan dengan harta. Sesungguhnya hal demikian akan menimbulkan sifat kikir dan bakhil.
 • Jika tidak ingin tercela maka kumpulkanlah harta sebanyak banyaknya dan keluarkanlah sebanyak banyaknya pula. Jika diberi banyak harta maka gunakanlah untuk dijalan Allah.
 • Ketika ingin banyak bisnis maka motivasilah diri untuk terus menambah ilmu, karena tidak ada yang pernah tau semakin disibukkan dengan dunia (bisnis) seseorang mudah terjatuh kepada futur. Maka semangatlah kajian.
 • Jiwa apabila sudah berpaling dari kebaikan maka akan terus menagih seakan sudah menajdi suatu kebiasaan. Maka tegaslah jangan mengikuti hawa nafsu.
 • Sifat rakus seseorang pada dunia tidak akan pernah berakhir sampai dia mati, sampai mulutnya penuh dengan tanah kuburan.
 • Jika engkau didahului oleh dunia, maka unggullah dengan akhiratmu.
 • Shodaqoh, infaq jangan pernah merasa takut. Banyak banyaklah bersyukur

If you are thankful I will surely give you more and more

Didalam  firman Allah :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih. (QS. Ibrohim :7).

Question:

 1. masihkan bisa mendapatkan bidadari surga meskipun pernah khilaf terjatuh kedalm zina? jawab : bisa, selama engkau bertaubat.
 2. hukum kredit? jawab : hukum asal adalah boleh dan halal. akan tetapi kebanyakan mengatasnamakan meminjam uang dibayar dengan menyicil namun diakhir ditambah bunga. hal demikian termasuk riba.
 3. bagaimana bertaubat dari perbuatan dengan manusia? jawab : taubat nasuha, kemudian memberikan hak kepda manusia, memohon maaf serta tidak mengungkit lagi.
 4. bagaimana jika tidak ada hukum had di negara? jawab : maka bertaubatlah dengan bersungguh sungguh.
 5. apa hukum belajar bahasa arab? jawab : hukumnya ilmu washilah (perantara) untuk mempelajari ilmu ilmu yang lain.

wallahu ‘alam

Mesjid Asy Syuhada

Cikampek, 12 April 2015

#catatankajian